Clique

Näytä tuotteet

Haluamme vaikuttaa!

Meillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin
yhteiskunnallisiin ja ympäristöasioihin globaalien toimintojemme kautta.
New Wave Group tekee töitä kestävän kehityksen eteen, huomioiden niin
sosiaaliset, ekologiset kuin taloudellisetkin näkökulmat.
Meidän asiakkaanamme olette tukemassa tätä työtä.

 

TUEMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
New Wave Groupissa uskotaan klassiseen muotoiluun ja laadukkaisiin tuotteisiin – konseptiin, joka ei koskaan tule poistumaan muodista. Pyrimme siihen, että tuotteistamme on iloa pitkäksi aikaa. Kaikki tuotteemme voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi, mikä on hyvä keino edistää tuotteiden pidempää käyttöikää.

New Wave Groupille on tärkeää, että kaikki tuotteet ovat turvallisia eivätkä sisällä kiellettyjä kemikaaleja. Kemikaalit ovat osa jokapäiväistä elämäämme, sillä suurinta osaa kemikaaleista löytyy jo arkiympäristöstämme. Tarvitsemme lisää tietoa kemikaaleista, jotta voisimme myös käsitellä niitä turvallisemmin. New Wave Group on Swerea IVF:n Swedish Chemicals Group:n jäsen, joten saamme
uusimman saatavilla olevan tiedon lainsäädännöstä ja kehityksestä tekstiiliteollisuudessa. Tämä tukee aktiivista työtämme vähentää ja korvata kemikaaleja sekä ottaa käyttöön parhaat saatavilla olevat teknologiat. Kaikkien toimittajiemme on noudatettava vaatimuksia, jotka on määritelty rajoitettujen aineiden luettelossamme. Luettelo on laadittu vastaamaan toimintamaidemme lainsäädäntöjä, kuten REACHia, mutta se ottaa huomioon myös teollisuuden suositukset ja standardit. Tämän vuoksi meidän vaatimuksemme ovat usein tiukemmat kuin käytössä oleva lainsäädäntö edellyttää.


TYÖOLOJEN PARANTAMISEKSI
New Wave Group haluaa olla aktiivisesti mukana kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Koska olemme läsnä paikallisesti, voimme muodostaa läheisiä kumppanuuksia toimittajiemme kanssa ja seurata toimittajiemme liiketoiminnan kehitystä. Kokopäivätoiminen CSR-tiimimme (Corporate Social Resposibility) käy toimittajiemme luona, valvoo ja tukee toimittajia yhteiskunnallisissa ja
ympäristöä koskevissa asioissa. New Wave Group on allekirjoittanut Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Accord-sopimus on yritysten, kansainvälisten ja paikallisten ammattiyhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen välinen sitova sopimus, jonka tavoite on edistää Bangladeshin vaatetehtaiden turvallisuutta. Sopimukseen sisältyy muun muassa turvallisuustarkastusohjelma ja sitoumus tarvittavien korjaus- ja uudistustoimenpiteiden suorittamiseen. Accord-sopimus vaikuttaa merkittävällä tavalla miljoonien tekstiilityöntekijöiden päivittäiseen elämään Bangladeshissa. Meille on kunnia-asia osallistua tähän projektiin.


YMPÄRISTÖSTÄ
New Wave Groupin tärkeimpiin strategioihin kuuluvat ympäristökuormituksen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Jäsenyydellämme “Clean Shipping Network” -järjestössä pyrimme edistämään vähäpäästöisempien alusten käyttöä kuljetuksissamme. Kuljetusyhtiöt, joiden kanssa New Wave Group työskentelee, kuuluvat maailman suurimpiin, ja myös niillä on omat ympäristöohjelmansa.
Pyrimme aina parantamaan sisäistä logistiikkamme ja työtapojamme. Teemme sisaryritysten kesken mahdollisimman paljon yhdistettyjä kuljetuksia. Kestävää kehitystä tukevat menetelmät edistävät myös muiden toimintojemme virtaviivaistamista. Lisätietoja sosiaalisista toimintaperiaatteistamme ja kestävän kehityksen eteen tehtävästä työstä löydät New Wave Groupin kotisivuilta.