Sagaform

Näytä tuotteet

Onnellinen maailma tarvitsee eettisen vastuunsa ja ympäristö-vastuunsa kantavia yhtiöitä. Meillä on aktiivinen strategia yritysvastuusta, joka kattaa kaiken kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja
pakkausten kierrättämisestä aina työolojen parantamiseen valmistusmaissamme.

 

YHTEISKUNTAVASTUU JA EETTINEN OHJEISTO
Sagaform ei omista tehtaita. Työskentelemme sen sijaan yhteistyössä mm. lasiin ja keramiikkaan erikoistuneiden alihankkijoiden
kanssa. Vaadimme toimittajiamme noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia ja panostamaan jatkuvaan kehittämiseen
niin ympäristöasioissa kuin eettisessä toiminnassakin. Eettinen ohjeistomme asettaa vaatimuksia vähimmäispalkalle ja
edellyttää työajan sääntelyä sekä kieltää lapsityövoiman käytön. Olemme aktiivinen jäsen Business Social Compliance Initiative
hankkeessa (BSCI). BSCI on eurooppalainen sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka käsittää toimittajatarkastuksia, vuoropuhelua
ja seurantaa joiden avulla varmistamme, että eettistä ohjeistoamme noudatetaan. Riippumaton valvonta varmistetaan sillä, että kaikki
BSCI-tarkastukset tekevät vain valtuutetut kolmannen osapuolen tutkimuslaitokset. Tämä on erinomainen laadunvarmistusmenetelmä
niin meille, toimittajillemme kuin asiakkaillemmekin. New Wave Groupin ostokonttoreissa meillä on omaa yhteiskuntavastuusta
vastaavia työntekijöitä, jotka työskentelevät kokopäivätoimisesti vieraillen toimittajiemme luona ja valvoen, että toimittajamme
huomioivat sosiaaliset asiat ja ympäristön tuotannossaan. Tämä muodostaa pohjan hyvälle yhteistyölle ja tuotantoketjun paremmalle
valvonnalle, jonka ansiosta voimme olla rauhallisin mielin.

 

PITKÄJÄNTEINEN VUOROPUHELU
Jotkut ongelmat ja haasteet vaativat korkeamman tason yhteistyötä. Siksi yhteiskuntavastuusta vastaava henkilökuntamme toimii yhdessä muiden yhtiöiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa erilaisissa foorumeissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa. Osallistumme mm. useita kertoja vuodessa BSCI:n kokouksiin, joissa tapaamme muita eettisestä vastuunkannosta kiinnostuneita yhtiöitä eri toimialoilta aina elintarvikkeista teknologiaan. Osallistumme myös Bangladeshissa järjestettävään, Maailmanpankin koordinoimaan Buyers Forumiin, joka on helpottanut keskusteluja hallitusten edustajien kanssa.

 

KIERRÄTTÄEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Lajittelemalla jätteemme voimme auttaa pienentämään ympäristövaikutusta ja luomaan kestävän ekosyklin. Sagaform kantaa vastuun tuottajana ja maksaa kulut, kun asiakkaat luovuttavat pakkauksensa keräyspisteisiin kierrätystä varten. Vihreä piste merkki on kansainvälinen todiste siitä, että pakkauksemme on osa kierrätysjärjestelmää. Meistä se tuntuu hyvältä!

 

VIELÄ YMPÄRISTÖASIOISTA
Kuljetus tuottaa suuren osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Merikuljetus on yleensä paras vaihtoehto pitkien matkojen päähän toimitettaville tavaroille. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan välttää lentokuljetuksia. Sagaformilla on kaksi päästrategiaan kuljetustemme ympäristövaikutusten vähentämiselle. Yritämme vaikuttaa huolinta- ja kuljetusliikkeisiin, joiden kanssa työskentelemme. Mukanaolomme Clean Shipping Project verkostossa on ollut tässä suureksi avuksi. Vuonna 2007 perustetussa verkostossa on luotu työkalu, joka auttaa yhtiöitä arvioimaan eri rahti- ja huolintaliikkeitä niiden ympäristövaikutuksen mukaan. Tätä tietoa voidaan sitten hyödyntää neuvotteluissa, kun painostetaan toimijoita huomioimaan ympäristöä paremmin. Yhdistämme kaikki kuljetuksemme New Wave ryhmän sisaryhtiöidemme kanssa. Varmistamalla, että kontit ja kuormat ovat aina täynnä, suojelemme ympäristöä tarpeettomilta matkoilta vajaalla täytöllä.

 

KEMIKAALITURVALLISUUS
Sagaformin tuotteiden pitää olla turvallisia, eikä niissä saa olla kiellettyjä aineita. Siksi kaikkien toimittajiemme täytyy seurata konsernimme kemikaaliluettelossa määriteltyjä standardeja. Luettelo on luotu nykyisen lainsäädännön (mm. REACH-lainsäädäntö ja EU:n ruoka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita koskevat määräysten) sekä eri toimialojen suositusten mukaiseksi. Kuulumme Swerea  IVF:n Kemikaaliryhmään, jonka kautta saamme käsiimme kaiken uuden tiedon ja osaamisen kemikaaleista ja kemikaalimääräyksistä. Teemme myös pistokokeita ja testejä varmistaaksemme, että  valikoimamme tuotteet vastaavat Sagaformin vaatimuksia.

 

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ YHTEISKUNTAVASTUUSEEN LIITTYVISTÄ PONNISTELUISTAMME?
Sagaform kuuluu New Wave Group konserniin, joka hoitaa osanyhteiskuntavastuutyöstämme.
Lue lisää työstämme osoitteessa www.sagaform.fi